Yang fan

YANG Fan, Ph.D., Professor杨藩教授.jpg

Email: fan.yang@nwafu.edu.cn

Phone: 151-8231-6397

ACADEMIC APPOINTMENTS

2021- Now Professor, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, China

TRAINING

2017-2018 Postdoc researcher, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, U.S 2018- 2021 Postdoc researcher, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, U.S

EDUCATION

2008-2012 B.S., Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, China 2012-2017 Ph.D., Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, China

2015-2017 Ph.D. (Visiting student), Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, U.S

RESEARCH INTEREST

1 Stem cells biology (currently focusing on totipotent stem cell regulation).

2 Cardiovascular biology (currently focusing on heart development and the molecular regulation of congenital heart disease).

PUBLICATIONS

1 Wei Ren, Leilei Gao, Yaling Mou, Wen Deng*, Jinlian Hua, Fan Yang*. DUX: One Transcription Factor Controls 2-Cell-like Fate.  International Journal of Molecular Sciences , (IF: 5.923), 2022, 23(4): 2067.

2 Fan Yang, Xin Huang, Ruge Zang, Jiayu Chen, Miguel Fidalgo, Carlos Sanchez- Priego, Jihong Yang, Alexander Caichen, Fanglin Ma, Todd Macfarlan, Huayan Wang, Shaorong Gao*, Hongwei Zhou, Jianlong Wang*, DUX-miR-344-ZMYM2- Mediated Activation of MERVL LTRs Induces a Totipotent 2C-like State.  Cell stem cell,  (IF: 24.633), 2020, 26(2): 234–250

3 Donghua Hu, Lu Zhang, Fan Yang, Fuxue Chen, Deqiang Li, Chen-Leng Cai. Generation of Pecam1 endothelial specific dual reporter mouse model.  Genesis , (IF: 2.487),2020, 58.9: e23384.

4 Jian Ruan, Lu Zhang, Donghua Hu, Xianghu Qu, Fan Yang, Fuxue Chen, Xiangqin He, Jian Shen, Kunzhe Dong, Megan Sweet, Christina Sanchez, Deqiang Li, Weinian Shou, Jiliang Zhou*, Chen-Leng Cai*. Novel Myh11 Dual Reporter Mouse Model Provides Definitive Labeling and Identification of Smooth Muscle Cells. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, (IF: 8.313), 2020, ATVBAHA. 120.315107.

5 Ning WANG, Sile WANG, Yaxian WANG, Yuanxing CAI, Fan YANG, Huayan WANG, SALL4 maintains self-renewal of porcine pluripotent stem cells through downregulation of OTX2. Frontiers of Agricultural Science and Engineering,  Frontiers of Agricultural Science and Engineering , 2019, 6(1), 81-92.

6 Lu Zhang, Nishat Sultana, Jianyun Yan, Fan Yang, Fuxue Chen, Elena Chepurko, Feng-Chun Yang, Qinghua Du, Lior Zangi, Mingjiang Xu, Lei Bu, Chen-Leng Cai*, Cardiac Sca-1+ Cells Are Not Intrinsic Stem Cells for Myocardial Development, Renewal, and Repair.  Circulation , (IF: 29.69) 2018, 138(25): 2919-2930.

7 Diana Guallar, Xianju Bi, Jose Angel Pardavila, Xin Huang, Carmen Saenz, Xianle Shi, Hongwei Zhou, Francesco Faiola, Junjun Ding, Phensinee Haruehanroengra, Fan Yang, Dan Li, Carlos Sanchez-Priego, Arven Saunders, Feng Pan, Victor Julian Valdes, Kevin Kelley, Miguel G. Blanco, Lingyi Chen, Huayan Wang, Jia Sheng, Mingjiang Xu, Miguel Fidalgo, Xiaohua Shen, Jianlong Wang*, RNA-dependent chromatin targeting of TET2 for endogenous retrovirus control in pluripotent stem cells,  Nature genetics , (IF: 38.33) 2018, 50(3): 443–451.

8 Fan Yang, Yahui Ren, Huan Li, Huayan Wang*, ESRRB plays a crucial role in the promotion of porcine cell reprogramming.  Journal of cellular physiology , (IF: 6.384) 2018; 233:1601–1611

9 Xin Huang, Sophie Balmer, Fan Yang, Miguel Fidalgo, Dan Li, Diana Guallar, Anna- Katerina Hadjantonakis*, Jianlong Wang*, Zfp281 is essential for epiblast maturation through transcriptional control of Nodal Signaling in the mouse embryo.  Elife , (IF: 8.146) 6 (2017): e33333.

10 Saunders, A., D. Li, F. Faiola, X. Huang, M. Fidalgo, D. Guallar, J. Ding, F. Yang, Y. Xu, H. Zhou, J. Wang*. Context-dependent functions of nanog phosphorylation in pluripotency and reprogramming.  Stem Cell Reports , (IF: 7.765) 2017. 8(5): p. 1115- 1123.

11 Fan Yang, Ning Wang, Yaxian Wang, Tong Yu, Huayan Wang*. Activin‐SMAD

signaling is required for maintenance of porcine ips cell self ‐ renewal through upregulation of nanog and oct4 expression.  Journal of cellular physiology , (IF: 6.384) 2017. 232(8): p. 2253-2262

12 Fan Yang, Ning Wang, Yajun Liu, Huayan Wang*. Identification and functional analysis of porcine basic helix-loop-helix transcriptional factor 3 (TCF3) and their alternative splicing isoforms.  Research in Veterinary Science , (IF:2.534) 2016,105:1- 4

13 Fan Yang, Xiaomin Du, Yaxian Wang, Chuanzhen Wang, Changcai Huang, Qundeng Xiao, Xue Bai, Huayan Wang*. Characterization and functional analysis of porcine estrogen-related receptors and their alternative splicing variants.  Journal of Animal Science , (IF: 3.159) 2015, 93(9):4258-66

14 Fan Yang, Jinglong Zhang, Yajun Liu, De Cheng, Huayan Wang*. Structure and functional evaluation of porcine NANOG that is a single-exon gene and has two pseudogenes.  International journal of biochemistry & cell biology,  (IF: 5.085) 2015, 59: 142–152

15 WANG Ya-xian, YANG Fan (Co-first author), WANG Hua-yan*. Expression and Regulation of Sall4 and Screening Core Regulation Region of Sall4 Promoter.  Scientia Agricultura Sinica  2016,49(1):176-185

16 Yang F, Wang YX, Du LX, Wang HY*. Cloning and regulation of pig estrogen related receptor β gene (ESRRB) promoter.  Chin J Biotech , 2015, 31(4): 491–500.

17 YANG Fan, WANG Ning, XU Xi-Zhan, SI Wei, WANG Miao, WANG Hua-Yan*. Establishment of Colonization Model of Escherichia coli Transformed with lux Operon in Mouse (Mus musculus) Intestine.  Journal of Agricultural Biotechnology,  2014, 22(8): 925~932

RESEARCH SUPPORT

China National Basic Research Program (32100638), the Fundamental Research Funds for the Central Universities, Northwest A&F University (Z1090221044& Z1010422002), and

the Qin Chuangyuan high-level innovation and entrepreneurship talent program (2021QCYRC4-52).